Beveiliging
Vanaf het water

Beveiligers op het water

Nederland is een waterland. Er worden dan ook veel evenementen aan het water georganiseerd. De bekende voorbeelden zijn de grootschalige dance-evenementen. Maar ook een grachtenconcert, Nieuwjaarsduik, Sinterklaasintocht en varende corso’s zijn festiviteiten die veelvuldig worden georganiseerd en massaal bezocht. Bij al deze evenementen is het goed mogelijk dat personen, al dan niet onbedoeld, te water raken met alle gevolgen van dien.

Beveiligers handhaven de huisregels van een evenement. Veel evenementen welke rond het water plaatsvinden, geven bezoekers de gelegenheid om te zwemmen. Over het algemeen zitten hier wel restricties aan, zoals dat alleen gebruik gemaakt mag worden van afgebakende zwemgebieden. De eerste gedachte is dat de handhaving hiervan een taak is voor waterredders. Echter wanneer er alcohol in het spel is, wordt deze taak al een stuk lastiger. Beveiligers zijn opgeleid om met deze mensen om te kunnen gaan. Uiteraard zal de benadering van uw bezoekers altijd op een vriendelijke manier verlopen onder het motto ‘vriendelijk als het kan, streng als het moet’.

Beveiliging

Objectbeveiliging vanaf het water

Uiteraard kunnen beveiligers ook buiten evenementen ingezet worden. Helaas is het aan de orde van de dag dat er diefstallen plaatsvinden in (jacht)havens en bij bedrijven welke via het water toegankelijk zijn. Vaak zijn bedrijven en havens vanaf het land goed beveiligd middels hekken en een alarminstallatie. Echter via het water is er geen enkele belemmering en kan het terrein vrij betreden worden. Dergelijke inbraken laten geen inbraaksporen achter, waardoor verzekeraars mogelijk niet uitkeren.

Door het inzetten van een beveiligingsboot wordt ook deze toegangsroute bewaakt. Hier gaat een grote preventieve werking vanuit. Daarnaast heeft deze vorm van beveiliging nog een voordeel waar geen hek of alarminstallatie tegenop kan: de beveiligers zijn fysiek aanwezig. Daardoor is snel ingrijpen bij onraad mogelijk.

Offerte aanvragen

Beveiliging flexteam voor uw evenement

In Nederland en België zijn veel grote evenementen welke in een gehele binnenstad plaatsvinden. Op deze festiviteiten komen vaak enkele tienduizenden mensen af. Dit heeft als gevolg dat het evenementengebied onbereikbaar is voor voertuigen van bijvoorbeeld hulpdiensten of de organisatie, terwijl de af te leggen afstanden soms erg groot zijn.

Veel steden hebben waterwegen door het centrum lopen, bijvoorbeeld een gracht of rivier. Deze kunnen goed gebruikt worden om beveiligers of andere hulpdiensten snel te transporteren. Op deze manier kunnen zogenaamde beveiligings-flexteams worden ingezet. Deze teams verplaatsen zich per boot naar een calamiteit. Door op deze manier te werken is het mogelijk om het aantal beveiligers op het land te verminderen, wat weer een kostenbesparing met zich meebrengt.

safetyboat rib

Heldere rapportage over onze inzet

Na afloop van het evenement of project ontvangt u van ons een helder rapport over het verloop van onze inzet. Hierin staat welke incidenten zich hebben voorgedaan en hoe wij daarop hebben gehandeld. Bij evenementen of projecten die langer dan één dag duren kunt u per dienst een rapport ontvangen. Deze rapporten zijn online voor u inzichtelijk.

Desgewenst geven wij toelichting over onze werkzaamheden en eventuele incidenten tijdens een gezamenlijke evaluatie. Daarbij kunnen wij advies uitbrengen over de inzet van beveiligers bij de volgende editie van uw evenement of project.

Safetyboat voor beveiligingsbedrijven

Bent u een bedrijf welke beveiligingsdiensten aanbiedt? Uiteraard kunt u ook gebruik maken van onze diensten. Wij verhuren onze boten ook enkel met schipper zodat uw medewerkers de beveiligingstaken op zich kunnen nemen.

Offerte aanvragen