EHBO'ers
Vanaf de reddingsboot

Eerste hulpverleners (EHBO) voor uw evenement

Als evenementenorganisator bent u verantwoordelijk voor de hulpverlening tijdens uw evenement. Het aanwezig hebben van voldoende hulpverleners (EHBO) wordt in de meeste gevallen verplicht gesteld door de vergunningverlener. Onze hulpverleners zijn zowel aan land als vanaf het water in te zetten.

Veel ongelukken zijn te voorkomen door het nemen van preventieve maatregelen en de controle hierop. Maar helaas valt een ongeval nooit volledig uit te sluiten. Om deze reden is het vaak gewenst om een EHBO-team paraat te hebben.

EHBO’ers worden voornamelijk bij evenementen ingezet. De gebruikelijke letsels welke ‘aan land’ voorkomen zijn bijvoorbeeld verstuikingen, kleine wonden, uitdrogingen enzovoorts. Bij evenementen op of aan het water komt hier een belangrijk risico bij: verdrinking. Niet iedere EHBO’er kan hier goed mee omgaan. Daarom is het zeer belangrijk om goed getrainde hulpverleners ter plaatse te hebben welke adequaat kunnen reageren op verdrinkingsslachtoffers.

EHBO

Waarom waterredders aan boord?

Onze hulpverleners weten hoe te handelen wanneer een persoon onbedoeld te water raakt of onderkoeld is. Deze waterredders zijn in het dagelijks leven veelal werkzaam in de professionele hulpverlening. Denk hierbij aan brandweermensen of leden van de reddingsbrigade of KNRM.

Een aanzienlijk deel van hun opleiding bestaat uit het verlenen van medische eerste hulp in moeilijke situaties. Zij hebben meer kennis, ervaring en bevoegdheden dan een standaard EHBO'er. Deze waterredders kennen de risico's van dergelijke evenementen en zullen handelen wanneer dat nodig is.

Organiseert u een festival, dancefeest, strandfeest, grachtenconcert, nieuwjaarsduik, sportevenement of een ander evenement in de nabijheid van het water? Wij denken graag met u mee over de inzet van hulpverleners.

Offerte aanvragen

EHBO-flexteam

Regelmatig worden grootschalige evenementen georganiseerd welke zich in een groot gebied afspelen. Soms wel een volledige binnenstad. Door de grote mensenmassa's is het voor hulpdiensten moeilijk om zich snel te verplaatsen. Meestal worden hiervoor een groot aantal EHBO-teams ingezet. Dit is echter een kostbare aangelegenheid.

Een slimme oplossing is om gebruik te maken van het water. Nederland en België hebben vele grachtensteden welke uitstekend begaanbaar zijn voor onze boten. Onze EHBO-flexteams kunnen zich op deze manier snel verplaatsen. Uiteraard zijn onze boten uitgerust met de benodigde materialen, zodat snel en adequaat hulp verleend kan worden.

Safetyboat

EHBO-uitrusting aan boord van de Safetyboat

De Safetyboat is standaard uitgerust met de volgende materialen:

 • AED
 • EHBO koffer
 • Thermodekens en latex handschoenen
 • Marifoon
 • Zaklampen
 • Afzetlint
 • Twee extra reddingsvesten


Aanvullend kunnen wij onderstaande materialen leveren:

 • Zuurstof
 • Megafoon
 • Porfotoons
 • Grote aantallen EHBO materialen zoals thermodekens en latex handschoenen
 • Meerdere reddingsvesten
 • Brandblussers

Zuurstof toedienen bij drenkelingen

Bij een slachtoffer van een bijna-verdrinkingsongeval kan het noodzakelijk zijn om zuurstof toe te dienen. Dit om het zuurstofgehalte in het bloed weer op peil te krijgen. Een standaard EHBO'er is echter niet bevoegd om deze handeling te verrichten.

Voor evenementen met het risico op drenkelingen bieden wij daarom waterredders of verpleegkundigen aan. Deze hulpverleners zijn speciaal opgeleid en bevoegd om te handelen bij drenkelingen en andere incidenten op het water. Een drenkeling zal altijd worden overgedragen aan een ambulance.

Onze hulpverleners dragen zorg voor het slachtoffer tot de ambulance ter plaatse is. Zij zorgen vervolgens voor een goede overdracht aan het ambulancepersoneel.

waterredders zuurstof
EHBO bij evenementen

Medische hulpverlening op vaste wal

Naast de hulpverleners op het water kunnen wij ook de EHBO op vaste wal voor u verzorgen. Op basis van de vergunningseisen en de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van uw evenement wordt de inzet van medisch hulpverleners bepaald.

Voor de kleinere evenementen waarbij geen sprake is van een RI&E kunnen wij u adviseren over de inzet van EHBO'ers en andere medisch hulpverleners. Wij werken uitsluitend met ervaren en gekwalificeerde medewerkers.

Aan land richten we een EHBO-post in waar bezoekers van uw evenement terecht kunnen met vragen of medische problemen. Onze EHBO'ers werken vanaf deze eerste hulp post en kunnen zich te voet of per fiets verplaatsen over het evenemententerrein.

Heldere rapportage over onze inzet

Na afloop van het evenement ontvangt u van ons een helder rapport over het verloop van onze inzet. Hierin staat welke incidenten zich hebben voorgedaan en hoe wij daarop hebben gehandeld.

Desgewenst geven wij toelichting over onze werkzaamheden en eventuele incidenten tijdens een gezamenlijke evaluatie. Daarbij kunnen wij advies uitbrengen over de inzet van hulpverleners bij de volgende editie van uw evenement.

Reddingsboot voor EHBO-organisaties

Bent u een organisatie welke EHBO-diensten aanbiedt? Uiteraard kunt u ook dan gebruik maken van onze reddingsboten. Wij verhuren onze boten ook enkel met een schipper, zodat uw medewerkers de EHBO-dienstverlening kunnen uitvoeren.

Offerte aanvragen