Sonarboot huren voor onderwaterzoekingen

Safetyboat kan met de inzet van sonar zoeken naar objecten op de waterbodem. Met behulp van de nieuwste techniek op het gebied van sonar, waaronder 3D sonar, is de waterbodem nauwkeurig in kaart te brengen.

Onze sonarapparatuur is niet aan één vaartuig gebonden. Al onze vaartuigen kunnen worden ingezet voor het zoeken naar objecten of het in kaart brengen van de waterbodem. Hierdoor zijn wij op alle typen vaarwegen, grachten, meren en plassen in te zetten.

Waar is een sonarboot voor in te zetten?

  • - Lokaliseren van objecten onder water, zoals gezonken vaartuigen, pontons of verloren scheepsonderdelen;
  • - Veiligheidsscan voor evenementen zoals triatlons en zwemwedstrijden;
  • - Zoeken naar sloopafval bij sloopwerkzaamheden langs het water;
  • - Inspecteren van kunstwerken onder water zoals kades, bruggen, steigers, gemalen en sluizen.

De gemaakte sonar opnamen zijn achteraf terug te kijken voor nadere analyse. Als opdrachtgever ontvangt u een rapport met onze bevindingen. Meer informatie over het inzetten van sonar, huur van een sonarboot of onderwaterdrone is te vinden op www.sonarboot.nl