Eerste hulp
Bij duikongevallen

Veiligheidsboot en eerste hulp voor duikers

Wanneer er gedoken wordt op de Noordzee of op ruime binnenwateren zijn hulpverleners in geval van nood minder snel ter plaatse. Het is daarom raadzaam om bij deze duiktrips een hulpverlener aanwezig te hebben met de juiste kennis en ervaring. Onze EHBO’ers zijn opgeleid door de DAN om hulp te verlenen bij duikongevallen. En uiteraard ook bij andere letsels. De uitrusting bestaat uit een uitgebreide EHBO tas, een AED en een DAN zuurstofkoffer.

Onze snelle boten kunnen daarnaast één of meerdere slachtoffer(s) snel naar de kant vervoeren, of hulpverleners overzetten in geval van nood. Het is ook mogelijk om een EHBO’er zonder boot in te huren.

Noodplan en taakverdeling

Veilig duiken begint met een gedegen voorbereiding. Het verzamelen van de (medische) gegevens van alle duikers, het opstellen en/of doorlopen van het noodplan en een duidelijke taakverdeling zorgen samen voor een soepel verloop van de hulpverlening in geval van nood.

Noodprocedures duikers

Onder noodprocedures verstaan we de handelingen die in noodsituaties verricht moeten worden. Aanbevolen wordt ten minste deze handelingen voor de duik met de buddy samen door te nemen of af te spreken, omdat bij de verschillende opleidingssystemen geringe verschillen in uitvoering bestaan.

Deze noodprocedures zijn:

  • Handsignalen
  • Buddy kwijt procedure
  • Gebruik alternatieve luchtvoorziening
  • Reddingsgrepen
  • Afwerpen loodballast

Zuurstof toedienen bij een duikongeval

De Europese Commissie voor Hyperbare Geneeskunde beveelt het toedienen van 100% zuurstof als direkte eerste hulp bij duikongevallen en tijdens het vervoer van een gewonde duiker naar een behandelingscentrum, ten sterkste aan.

Het kortdurend toedienen van zuurstof is geen voorbehouden medische handeling in de zin van de wet BIG. Wel valt het onder de risicovolle handelingen. Dit houdt in dat alleen getrainde hulpverleners zuurstof mogen toedienen. Onze hulpverleners zijn gebrevetteerd DAN oxygen provider. Bij een duikongeval mag zuurstoftoediening een hyperbare zuurstofbehandeling niet vervangen.

Verdrinkingsslachtoffers: inademen van water

Men moet bedacht zijn op ingeademd water bij een verdrinkingsslachtoffer. In de meeste gevallen ademt het slachtoffer echter maar een geringe hoeveelheid water in en dit wordt snel in de centrale circulatie opgenomen. Er bestaat daarom geen noodzaak de luchtweg van ingeademd water vrij te maken alvorens met reanimatie te beginnen.

Terugvloeien van de maaginhoud komt echter na een waterredding veel voor en kan het moeilijk maken een schone en open luchtweg te behouden.