Oppervlaktereddingsteam voor moeilijk bereikbare drenkelingen

Oppervlaktereddingsteam voor moeilijk bereikbare drenkelingen

  • 09-07-2020

Onlangs heeft Safetyboat.nl een volledig nieuw team opgeleid en vormgegeven voor het redden van drenkelingen. De noodzaak van dit team ontstond na een toenemende vraag bij opdrachtgevers om drenkelingen te kunnen redden op locaties waar een boot niet bij kan.

Het oppervlaktereddingsteam is opgeleid volgens de procedures "Grijp- en oppervlakteredding bij waterongevallen" van de brandweer. Het reddingsteam werkt vanaf een snelle boot die is uitgerust en aangepast voor deze werkzaamheden.

Het vaartuig voor het redden van drenkelingen

Op het dak van de boot ligt een rescue board die met behulp van een speciaal ontwikkeld quick release systeem snel ingezet kan worden. Dit systeem is speciaal voor ons ontwikkeld en daarmee uniek in zijn soort.

Aan de voorzijde van de boot bevindt zich een grote klep die tot in het water kan zakken. Door deze klep kan een slachtoffer eenvoudig aan boord gehaald worden. Aan dek is een kuipbrancard aanwezig waarmee het slachtoffer van boord kan worden gehaald. Daarnaast is het vaartuig uitgerust met uitgebreide EHBO materialen en een AED.

Het oppervlaktereddingsteam

Het oppervlakte reddingsteam bestaat in de basis uit twee personen. De ene persoon is de redder. Deze gaat het water in met behulp van een rescue board en speciale uitrusting om een slachtoffer te redden. De redder wordt hierbij geassisteerd door de helper. Deze houdt de lijn vast en kan de redder en het slachtoffer hiermee binnen halen.

Zowel de redder als de helper zijn opgeleid volgens de opleiding en procedure oppervlakteredding van de brandweer. Daarbij hebben zij een BLS of EHBO diploma met aanvullende training voor drenkelingen en onderkoelde slachtoffers.

Het team kan maximaal 200 meter vanuit de boot of vanaf de kant een redding uitvoeren. Het oppervlaktereddingsteam kan daarbij slachtoffers redden die zich aan de oppervlakte bevinden.

Inzetmogelijkheden oppervlaktereddingsteam

Het oppervlaktereddingsteam wordt ingezet wanneer het risico op drenkelingen of slachtoffers aanwezig is op locaties waar een boot niet bij kan. Dit kan bijvoorbeeld bij werkzaamheden op of aan een grote zeesteiger. Hier wordt vaak een stand-by boot voor ingezet. Door de vele pijlers en balken kan een boot hier niet onder komen. Daarnaast kan het team worden ingezet op locaties die te ondiep zijn voor een boot of omdat een deel van het water ontoegankelijk is, bijvoorbeeld door geplaatste damwanden bij werkzaamheden.

In onderstaande video is te zien hoe het oppervlaktereddingsteam te werk gaat tijdens een oefening.