Veldnorm in de maak voor goede evenementenzorg

Veldnorm in de maak voor goede evenementenzorg

  • 09-10-2017

Er is behoefte aan duidelijkheid over de gewenste kwaliteit van zorg tijdens evenementen. Aan een aanzet daartoe werkt de projectgroep Veldnorm Evenementenzorg. Die is opgericht om in overleg met iedereen die actief is binnen de evenementenzorg te zorgen voor helderheid in bevoegdheden, verantwoordelijkheden en kwaliteit. Aanleiding voor de zogeheten Veldnorm Evenementenzorg is dat zich de afgelopen jaren meerdere medische incidenten op evenementen voordeden waarbij de zorg beter kon.

Volgens voorzitter Marlies Morsink van de projectgroep Veldnorm Evenementenzorg bestaan er zeer uiteenlopende visies over definities, normen en kwaliteit van evenementenzorg. De SEH-arts stuurde aanbieders van evenementenzorg eind oktober een vragenlijst. Ze wil dat "een gezamenlijke inspanning binnen de evenementenzorg zal leiden tot helderheid omtrent bevoegdheden, verantwoordelijkheden en kwaliteit".

Inventariseren

Met de vragenlijst wil de projectgroep inventariseren wat door ‘het veld’ wordt verstaan onder goede evenementenzorg. Pim de Ruijter, eveneens arts en lid van de projectgroep, licht toe: "Wat verstaat het werkveld onder kwaliteit? Wie kan er veilig welke zorg verlenen, ofwel handelingen verrichten? Welke zorgniveaus worden onderscheiden? Wat mag je van een zorgverlener verwachten?"

De Ruijter nam het initiatief tot oprichting van de projectgroep. "Na overleg met een aantal organisaties die actief zijn in de evenementenzorg en certificering van eerste hulp bleek er duidelijk behoefte aan een veldnorm die zowel eerste hulp als de medische zorg omvat", vertelt hij. "Ook bij GHOR Nederland, de Inspectie en het Ministerie van VWS is men zoekende naar betere definiëring van evenementenzorg. Zij onderschrijven het belang van de veldnorm." De overheden leveren geen  inhoudelijke bijdrage aan de veldnorm.

EHBO’ers

"De zorg die op dit moment op evenementen wordt aangeboden lijkt over het algemeen van voldoende kwaliteit. Er zijn echter de afgelopen jaren diverse berichten in het nieuws geweest over medische incidenten op evenementen waarbij de zorg niet altijd goed geregeld was en niet altijd duidelijk was wie die zorg nu precies verleende. Er is sterke behoefte aan duidelijke definities en afbakening. Er moet worden vastgelegd wat het veld verstaat onder goede evenementenzorg en waar zorgverleners en zorgaanbieders aan moeten voldoen."

Aandacht is er ook voor de vraag of EHBO'ers voldoende voorbereid zijn op letsels door een terroristische aanslag. De Ruijter zegt daarover: "In het algemeen kan gesteld worden dat je nooit volledig voorbereid kan zijn op een groot incident, maar dat het wel mogelijk is om te trainen om te gaan met de situatie en specifieke letsels te behandelen." Of en in hoeverre de toekomstige veldnorm hier een uitspraak over zal doen, is mede afhankelijk van de input van het veld.

De Ruijter geeft aan dat de projectgroep ernaar streeft dat dat de veldnorm evenementenzorg halverwege 2018 klaar is.