Scheepvaartbegeleiding: Veiligheid & doorstroming op de vaarweg

Bij werkzaamheden op en rond het water kan het noodzakelijk zijn om aanvullende maatregelen te nemen voor de scheepvaartbegeleiding. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan kunstwerken als bruggen en sluizen, baggerwerkzaamheden, grootschalige waterevenementen en andere activiteiten op of langs een drukke vaarweg.

Onze specialisten nemen de zorg voor veiligheid en doorstroming van het scheepvaartverkeer voor u uit handen. Zij zijn hiervoor nautisch onderlegd met de juiste opleidingen, certificaten en aanstelling om verkeersaanwijzingen te mogen geven op het water.

Telefoon: 078 78 78 234 Email: [email protected]

Een greep uit de opdrachtgevers waar wij scheepvaartbegeleiding voor hebben uitgevoerd.
opdrachtgevers scheepvaartbegeleiding

Scheepvaartbegeleiding

Wanneer is scheepvaartbegeleiding noodzakelijk?

Het inzetten van actieve scheepvaartbegeleiding is in de meeste gevallen noodzakelijk wanneer uw werkzaamheden zorgen voor hinder of gevaar voor de scheepvaart. Hierbij kunt u denken aan lassen en slijpen boven de vaarweg (bijvoorbeeld een brug), uitvoeren van grondboringen in de vaarweg, baggerwerkzaamheden in de vaargeul of hijswerkzaamheden met een drijvend bok waarbij het anker in de vaarweg ligt.

Daarnaast kan scheepvaartbegeleiding noodzakelijk of wenselijk zijn wanneer de golfslag van passerende schepen bij uw werkzaamheden hinder kunnen veroorzaken.

Wat is Scheepvaartbegeleiding?

Actieve scheepvaartbegeleding betekend dat een mobiel verkeersleider vanaf een patrouillevaartuig de passerende scheepvaart actief informeert en waar nodig aanwijzingen geeft. Dit gebeurt wanneer werkzaamheden of evenementen voor hinder of gevaar voor de scheepvaart kunnen zorgen. Door de inzet van scheepvaartbegeleiding kunnen werkzaamheden veilig plaatsvinden.

Vaarwegmanagementplan (VWMP)

Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden wordt een vaarwegmanagementplan opgesteld. In dit plan staat onder andere omschreven welke werkzaamheden er plaatsvinden, welke hinder dit veroorzaakt voor de vaarweggebruikers en welke maatregelen er genomen worden om de hinder te beperken.

Verkeersinformatie en aanwijzingen op de Nederlandse vaarwegen

Het verstrekken van verkeersinformatie en het geven van verkeersaanwijzingen op de Nederlandse vaarwegen is voorbehouden aan personen die hiertoe bevoegd zijn zoals gesteld in artikel 9 van de Scheepvaartverkeerswet. De verkeersleiders van Safetyboat.nl zijn allen bevoegd met een geldige aanstelling verstrekt door het NNVO. Daarnaast voldoen onze vaartuigen aan de gestelde eisen voor het uitvoeren van scheepvaartbegeleiding.

Scheepvaartbegeleiding door heel Nederland

Wij voeren scheepvaartbegeleiding uit door heel Nederland. Van Amsterdam tot Rotterdam en van Friesland tot Zeeland. Wij beschikken over meerdere patrouillevaartuigen die door het hele land werkzaam zijn. Daarom betaalt u nooit te veel voor het mobiliseren van het vaartuig. Zo maakt het niet uit of u scheepvaartbegeleiding nodig heeft in Limburg, Utrecht, Nijmegen of Vlissingen.

Offerte aanvragen

Borden & betonning langs de vaarweg

De vaarwegbeheerder eist bij werkzaamheden in veel gevallen borden langs de vaarweg. Dit voor het verstrekken van informatie en het vergroten van de attentiewaarde. Safetyboat kan tevens ondersteuning bieden bij het leveren en plaatsen van borden, betonning of ballenlijnen ten behoeve van de werkzaamheden langs het vaarwater. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Heeft u vragen of bespreekt u liever telefonisch de mogelijkheden? Bel ons gerust voor advies.

Telefoon: 078 78 78 234 Email: [email protected]