Scheepvaartbegeleiding: Veiligheid & doorstroming op de vaarweg

Bij werkzaamheden op en rond het water kan het noodzakelijk zijn om aanvullende maatregelen te nemen voor de scheepvaartbegeleiding. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan kunstwerken als bruggen en sluizen, baggerwerkzaamheden, grootschalige waterevenementen en andere activiteiten op of langs een drukke vaarweg.

Onze specialisten nemen de zorg voor veiligheid en doorstroming van het scheepvaartverkeer voor u uit handen. Zij zijn hiervoor nautisch onderlegd met de juiste opleidingen, certificaten en aanstelling om verkeersaanwijzingen te mogen geven op het water.

Vaarwegmanagementplan (VWMP)

Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden wordt een vaarwegmanagementplan opgesteld. In dit plan staat onder andere omschreven welke werkzaamheden er plaatsvinden, welke hinder dit veroorzaakt voor de vaarweggebruikers en welke maatregelen er genomen worden om de hinder te beperken.

Scheepvaartbegeleiding

Wanneer is scheepvaartbegeleiding noodzakelijk?

Het inzetten van actieve scheepvaartbegeleiding is in de meeste gevallen noodzakelijk wanneer uw werkzaamheden zorgen voor hinder of gevaar voor de scheepvaart. Hierbij kunt u denken aan lassen en slijpen boven de vaarweg (bijvoorbeeld een brug), uitvoeren van grondboringen in de vaarweg, baggerwerkzaamheden in de vaargeul of hijswerkzaamheden met een drijvend bok waarbij het anker in de vaarweg ligt.

Daarnaast kan scheepvaartbegeleiding noodzakelijk of wenselijk zijn wanneer de golfslag van passerende schepen bij uw werkzaamheden hinder kunnen veroorzaken.

Borden & betonning langs de vaarweg

Safetyboat kan tevens ondersteuning bieden bij het leveren en plaatsen van borden, betonning of ballenlijnen ten behoeve van de werkzaamheden langs het vaarwater. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Heeft u vragen of bespreekt u liever telefonisch de mogelijkheden? Bel ons gerust voor advies.

Telefoon: 078 78 78 234 Email: [email protected]

Borden langs de vaarweg